Bashbet

Hezriti Eysa uninggha: ''Yol, heqiqet we hayatliq özümdurmen. méningsiz héchkim Xuda atamning yénigha baralmaydu'' didi.
        Injil, Yuhanna 14-bap: 6-7-ayet

        Hezriti Eysa kim?
        Yuqurqi ayetlerde, Hezriti Eysaning özi, bu soalgha nahayiti éniq jawap bergen.
        Shundaq, Hezriti Eysa, beziler éytqandek melum bir dini dahi emes. Yaki peyghemberlerning birimu emes. Belki, u bolsimu pütün insaniyet méngishqa tégishlik bolghan yol. Pütün insaniyet tonushqa, himaye qilishqa tégishlik bolghan heqiqet. Pütün insaniyet éhtiyajliq bolghan hayatliqning menbesi.Mana bu yolda mangmay turup, kishi hayatliqning menzili, merkizi bolghan  ene shu igimiz, yaratquchimizning aldigha baralmaydu.Mana bu heqiqetni tonumay turup, kishi gunah kishinidin qutulup, Xuda aldida heqqani adem bolalmaydu. Mana bu hayatliqning menbesi bilen baghanmay turup kishi menggülük hayatqa, ene shu jennet hayatigha esla érishelmeydu.
        Bizning bu tor bétimiz bolsa, del mana bu Eysani---perwerdigarimiz, igimiz Xudaning, mana bu Hezriti Eysa arqiliq biz uchun achqan yéngi hayat yolini tonushturidighan orundur.
        Ene shu igimizning muqeddes rohi, heqiqet, hayatliq yolida--Xuda yolida  izdiniwatqan qelb közlerni yorutqay! amin.

Your mobile device may not support audio and video on this website unless it supports Adobe Flash Player. Instead, please use a computer to see the video or listen to the audio.